section-d55a210


About
About


About Us


Good Ol’ Boards


The best in classic boards & equipment!

What started out as a single person hobby, we rapidly found out that there’s a worldwide interest in boards, sails and gear.

That’s why we choose to buy classic Mistral boards, repair them professionally if needed, and sell them to those who love them and still use them.

 • Unique range of classic windsurfers
 • Private lessons
 • Windsurfer repairs
 • Full windsurfer restorations
 • Complete range of accessories
 • New & used parts available on request


Latest News


Keep up to date with our Facebook posts!

Sailboard Cup
Sailboard Cup


Enter Now!


Good Ol’ Boards Classic


October 8th, Telstar Beach

Oldschool Raceboard Event Strand Horst
08oktober 2022
Email info@goodolboards.com
Postadres: Slagenkampweg 3, 7731 TK Ommen
Website:goodolboards.com

1. De van toepassing zijnde bepalingen. Op de wedstrijdserie zijn van toepassing de Regels voor
Wedstrijdzeilen 2021-2024 (RvW), de Bepalingen van het Watersportverbond en deze lokale
wedstrijdbepalingen.

2. De Locatie van het wedstrijdcentrum. Telstar Beach
Openingstijd: Zaterdagochtend vanaf 9.00 uur.
Aanmelden 9:00-10:00
palaver circa 10:30

3. Mededelingen aan deelnemers. Mededelingen aan deelnemers zullen worden vermeld op het
officiële mededelingenbord dat is geplaatst bij het wedstrijdcentrum in of nabij het Beach Gebouw

4. Wijzigingen in de wedstrijdbepalingen. a) Surfers er niet in slagen om de finish te bereiken binnen
30 minuten (gezeilde tijd) na de finish van de eerste boot in hun klasse krijgen de score ‘Niet
gefinisht’ (DNF). Dit wijzigt regel 35 A4 A5 RvW. b) Melden voor de start is van toepassing bij het
westrijdcommisariaat bij de startlijn shirtlnummer duidelijk aan het wedstrijdcomité tonen! c) Alle
deelnemers moeten een wedstrijdshirt dragen
d) Wanneer vlag ‘Y’ wordt getoond aan de wal is regel 40.1 (het dragen van voldoende persoonlijk
drijfvermogen) van toepassing zolang een deelnemende Surfer zich op het water bevindt. Dit wijzigt
de inleiding van Deel 4. (Afbeelding vlag ‘Y’) e)
Reserve:

5. Prijzen. Per klasse zullen de volgende prijzen beschikbaar gesteld worden. 1 t/m 4
deelnemers 1 prijs. 5 t/m 8 deelnemers 2 prijzen. 9 t/m 12 deelnemers 3 prijzen. 13 t/m 16
deelnemers 4 prijzen. 17 of meer deelnemers 5 prijzen.
De prijsuitreiking zal op zaterdagavond 8 oktober na afloop van de laatste race binnen 1 uur
plaatsvinden
Wedstrijdleider is in handen van Good ol’Boards

6. De baan. De baan zal worden uitgelegd over het Wolderwijd

. 7. Programma van de wedstrijden. De tijd van het waarschuwingssein van de eerste start van de
ochtendwedstrijden is om 10:55 uur , de 2e manch zal gevaren worden om 13:00 startsein is dan
12:55, de 3e manch is om 15:00 uur(startsein 14:55
De start zal plaatsvinden vanaf het strand( le mans start) Let op het is ondiep, vaar je met lange vin
dan moet je verder lopen voor je weg kunt varen.
Gestart mag worden met Raceboards van voor 2005! Als uitgangspunt is het laatste officiële
raceboaard deolympische onedesign van Mistral genomen.

Zeilgrote is 7,5m2 (aangezien dit een testevent is zal er niet heel streng naar zeilgrote worden
gekeken als je toevallig een 7.7m2 heb of een 7.9m2. voor de meest eerlijke wedstrijd willen we het
liefst rond de 7.5m2 aanhouden, kleiner mag altijd. Zeilen mogen wel nieuwer zijn dan 2004.
Het dragen van beschermende kleding wordt ten strengste aan geraden en is voor een ieders eigen
veiligheid. .

De organiserende autoriteit accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor materiële schade of
persoonlijk letsel of dood veroorzaakt in samenhang met of voor, gedurende of na de wedstrijdserie.

De organisatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel van welke aard dan
ook. . Afwijzing van aansprakelijkheid. Deelnemers nemen geheel voor eigen risico deel aan de
wedstrijdserie. Zie regel 4 RvW, Besluit om wedstrijd te zeilen.Elke surfer dient ook een eigen WA
verzekering te hebben vooreen wettelijke aansprakelijkheid met een minimum bedrag van €
1.500.000,- per evenement of het equivalent daarvan.
Weersomstandigheden. In geval van uitzonderlijke weersomstandigheden (geen wind of windkracht
6 of meer, mede afhankelijk van de windrichting), zulks ter beoordeling van de wedstrijdleider van de
WSH kan besloten worden de wedstrijd uit te stellen of af te gelasten. 12. Naam beeld en
portretrecht. Door aan dit evenement deel te nemen, verlenen deelnemers de organiserende
autoriteit en de sponsoren automatisch het recht om, zonder vergoeding, eeuwigdurend en naar hun
eigen goeddunken, elke fotografische, audio en video opname en andere reproducties van hen te
maken, te gebruiken en te tonen, die op het water of op de evenement locatie zijn gemaakt vanaf de
tijd van aankomst op de locatie tot de tijd van hun definitief vertrek.

Scheepvaartverkeer heeft, overeenkomstig het BPR, in de vaargeul voorrang ten opzichte van de
deelnemende boten. Wij verzoeken de deelnemers dan ook om tijdens de wedstrijden zo kort
mogelijk in de vaargeul te verblijven. Indien door het wedstrijdcomité wordt geconstateerd dat
deelnemers het scheepvaartverkeer duidelijk hinderen, worden zij zonder verhoor uitgesloten voor
de wedstrijd.

De wedstrijdbaan zal uitgezet worden met uitzondering van start en finish in water van minimaal 50
cm diepte. De koers zal uitgezet worden en kenbaar gemaakt worden bij het wedstrijdcommisariaat
en besproken worden tijdens het plavier.


Pricing


Windsurfing School Programs

We specialize in private windsurfing lessons, couples windsurfing lessons and board and equipment rentals.

We teach windsurfing at our epic local spot at Telstar Beach, Netherlands, in a flat water lagoon home to consistent winds and butter flat water.

Good Ol Boards only offers bespoke windsurfing lessons. In this way the lesson is completely tailored to you.

Either book a private 1-1 lesson or a FUN couples lesson.

The individual windsurfing lessons are ideal for beginners, or the more experienced who want to improve their level or learn specific moves in a fun and safe environment!

 

 

Section price

Gallery
Parts
Parts


Parts


Get In Touch For Classic Spare Parts

Good Ol Boards offers a full replacement parts service for your classic windsurfer!

If you need new or customised parts and accessories – we can certainly help!

We have a full list of materials and parts that you can get at our shop. Some parts however are too old to sell them for a replacement item, so we came up with some new ones.

“Just ask us what you need and we will find you the best quality fit your windsurfer!.”

 • General parts and rig accessories
 • New fins
 • Selection of classic sails
 • Classic decals

Testimonials layout 1


Testimonials


What People Say


We want our clients to feel awesome
and unique.

Board Of The Month
Board Of The Month


Check Out


Our Classic Board Of The Month


The Legendary Mistral M1!

Our board of the month – the classic Mistral M1 – 1978  – complete set with anti skid.

This is a top set in good condition.

The Mistral M1 Division 2 board was released, shaped by Hansi Fichtner and overseen by Karl Messmer.

The M1 would dominate this division for nearly 3 years  beginning with Karl Messmer’s world championship win in Guadaloupe.

 • VERY RARE Mistral M1 from 1978
 • Complete Set
 • Good condition
 • Anti skid pads

Bespoke repairs
Bespoke repairs


Bespoke Board Service


Get In Touch For A Complete Board Makeover!

Good Ol Boards offers a full repair service to your precious windsurfer!

From fixing dings, fins, foot straps and bits and pieces – we are the one stop shop for all repairs.

“Just get in touch for a fully customisable quote today.”

 • Board dings / rig repairs
 • Fin replacement / repairs
 • Foot strap replacement
 • New stickers / decals
 • Complete range of accessories
 • New & used parts available on request

Parts


Parts


Get in touch for classic spare parts

If you need new or customised parts and accessories – we can certainly help!

We have a full list of materials and parts that you can get at our shop. Some parts however are too old to sell them for a replacement item, so we came up with some new ones.

“Just ask us what you need and we will find you the best quality deal”

General parts and Rig accessories

Windsurfing apparel

New clean and fresh stickers to make your board shine again

Bespoke wetsuits

Just get in touch with Good Ol’ Boards and we’ll do our best to get you back on the water asap!

Decals
Decals


Decals & Stickers


Make Your Board Shine Again!

Good Ol Boards offers a full replacement decals & stickers service for your classic windsurfer!

If you need new or hard to find decals and stickers for your classic board  – we can certainly help!

Complete set to make your old Mistral board like new.
Made from 3M professional material.

Parts are pre-cut, so easy to adjust on your board.

We are the only company approved by Mistral to make these new stickers / decals.

“Just ask us what you need and we will find you the best quality fit your windsurfer!.”

Shop for classic Mistral boards, accessories, windsurfing lessons, board rentals, apparel, repairs, parts and complete board customisations.
en_USEnglish
X